Izjava o sukladnodsti sa DMCA

 • Poštujemo tuđa prava intelektualnog vlasništva. Zabranjeno je narušavati autorsko pravo, zaštitni znak ili informacijska vlasnička prava bilo koje stranke. Prema vlastitom nahođenju ukloniti ćemo sav Sadržaj za koji osnovano sumnjamo da krši neka od prava intelektualnog vlasništva drugih i možemo obustaviti vaše korištenje Web stranice ako postavite takav Sadržaj.

 • POLITIKA ZA VIŠESTRUKE PREKRŠITELJE. ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE WEB STRANICOM UKINUTI ĆE SE ONOM KORISNIKU O ČIJEM SADRŽAJU ZAPRIMIMO TRI UČINKOVITE PRITUŽBE, PODNESENE U DOBROJ VJERI UNUTAR PERIODA OD 6 UZASTOPNIH MJESECI.

 • Sukladno Naslovu 17, Odjeljku 512(c)(2) Zakonika SAD-a, označili smo agenta za primanje prijava o povredama autorskih prava. Ako smatrate da je vaše autorsko pravo na neki od sadržaja povrijeđeno, Prijave šaljite putem našeg KONTAKT OBRASCA.

 • Neće se postupati niti odgovarati na nevažne ili pravno neučinkovite prijave. Sukladno Naslovu 17, odjeljku 512(c)(3) I 512(d)(3) Zakonika SAD-a, valjana prijava povrede autorskih prava mora biti u pisanom obliku podnesena našem agentu sa sljedećim bitnim sadržajem:

  • (a) Oznaku djela zaštićenog autorskim pravom koje se smatra povrijeđenim. Opišite djelo i ako je moguće uključite primjerak ili lokaciju ( npr. URL adresu ) ovlaštene verzije djela.

  • (b) Oznaku poveznice ili reference na sadržaj ili aktivnost za koju smatrate da povređuje autorsko pravo. Molimo podnesite izravan URL na material ili aktivnost za koju smatrate da je povređujuća.

  • (c) Informacije za kontakt, uključujući vašu adresu, telefonski broj i ako je moguće vašu e-mail adresu.

  • (d) Izjava da u dobroj vjeri smatrate da sporno korištenje materijala nije odobreno od Vas, vašeg zastupnika ili po zakonu.

  • (e) Izjava da su informacije navedene u prijavi točne i da ste, pod prijetnjom počinjenja kaznenog djela krivokletsva, Vi vlasnik ili ovlašteni da zastupate vlasnika djela koje je navodno povrijeđeno.

  • (f) Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskog prava ili ovlaštenog zastupnika.

ići gore
free sex porn xxx ~ free xxx video porn ~ videos of porn ~ top free porn sites ~ online free porn ~ the best free porn ~ free hd porn full ~ okay google porn ~ porn porn porn videos ~ sex porn video ~