Opći Uvjeti Uporabe i Korisnički Ugovor

Stupaju na snagu: December 15, 2017
Pokrivene web stranice: PornoZec.com

Molimo vas da pažljivo pregledate Opće Uvjete Uporabe prije upotrebe ove web stranice.

Ovaj dokument navodi uvjete i odredbe ( „Uvjeti“ ) po kojima će , korporacija Iz Angvile ( „Mi“ ) pružati usluge na ovoj web stranici ( „Web stranica“ ). Ovi Uvjeti sastoje se od ugovornog sporazuma između Vas i nas. Posjećivanjem, pristupanjem korištenjem i / ili pridruživanjem ( „korištenje“ ) ovoj Web stranici, izražavate da shvaćate i pristajete na ove Uvjete. U smislu ovog dokumenta, izrazi „Vi“ i „Vaš“, odnose se na vas ili subjekt koji zastupate, vaše ili njegove zastupnike, pravne sljednike, nosioce prenijetih prava i podružnice, te na svaki vaš ili njihov uređaj. Ako ne pristajete biti vezani ovim uvjetima, napustite Web stranicu i prestanite ju koristiti.

 • 1. Podobnost

  • Morate biti stari osamnaest ( 18 ) godina kako biste koristili Web stranicu, osim ako se punoljetnost u po pravu vaše države stječe kasnije. U tom slučaju morate biti punoljetni po pravu vaše države. Korištenje Web stranice nije dopušteno gdje je zakonom zabranjeno.

 • 2. Dozvola korištenja

  • Dozvoljavamo Vam neisključivo, neprenosivo i ograničeno pravo na pristupanje, nejavni prikaz i korištenje Web stranicom, uključujući i sav sadržaj na njoj ( „Sadržaj“ ) na vašem računalu Sukladno ovim uvjetima.

  • Ovu dozvolu možemo ukinuti iz bilo kojeg razloga i po vlastitom nahođenju, sa ili bez prethodne obavijesti. Pri ukidanju, možemo, ali nismo obavezni : (i) izbrisati ili deaktivirati vaš račun, (ii) blokirati vaš e-mail i/ili IP adrese ili na drugi način zabraniti vam pristup ili korištenje Web stranicom i/ili (iiI) ukloniti i/ili izbrisati vaše Korisničke Podneske ( definirane niže ). Pristajete da nećete koristiti ili pokušati koristiti Web stranicu nakon navedenog ukidanja. Pri ukidanju, vaša dozvola za korištenje će prestati važiti, ali svi ostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati djelujući. Potvrđujete da nismo odgovorni Vama niti trećoj strani zbog ukidanja vaše dozvole korištenja.

 • 3. Intelektualno vlasništvo

  • Sadržaj, osim Sadržaj Trećih Strana ( definiran niže ), uključujući tekst, sličice, fotografije, glazbu, video zapise, softver, skripte i zaštitni znakovi, oznake usluge i logotipovi ( zajedničkim nazivom „Vlasnički materijali“ ) nalazi se u našem vlasništvu i/ili je licenciran nama. Sav Vlasnički Materijal podliježe pravilima autorskog prava i/ili drugih prava, sukladno zakonima primjenjivih nadležnosti, uključujući domaće i strane zakone, te međunarodne konvencije. Pridržavamo sva naša prava nad Vlasničkim Materijalima.

  • Osim ako je to izričito dozvoljeno, pristajete da nećete umnožavati, izmjenjivati, objavljivati, isporučivati, distribuirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice niti na bilo koji drugi način iskorištavati, u cijelosti ili djelomično, neki od Sadržaja.

 • 4. Sadržaj na Web stranici

  • Web stranica djeluje kao alat za pronalaženje informacija koja samo upućuje i povezuje korisnike sa drugim mrežnim lokacijama. Mi ne objavljujemo niti postavljamo bilo koji od konačnog sadržaja do kojeg možete doći. Web stranica sadrži samo podatke o lokaciji podataka na Internetu, koje mi ne posjedujemo niti kontroliramo. Shvaćate i prihvaćate da ćete korištenjem ove Web stranice biti izloženi sadržaju iz raznih izvora, uključujući sadržaj koji je dostupan na Web stranici preko automatiziranih načina ( zajedničkim nazivom „Sadržaj trećih strana“ ). Mi ne kontroliramo i nismo odgovorni za Sadržaj trećih strana. Shvaćate i prihvaćate da možete biti izloženi sadržaju koji je neistinit, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način sporan ili koji može prouzročiti štetu vašim računalnim sustavima i slažete se odreći i odričete se svih zakonskih prava ili prava pravičnosti ili pravnih lijekova koje bi mogli imati protiv nas s time u vezi.

  • Ne polažemo vlasnička prava niti kontrolu nad Sadržajem trećih strana. Treće stranke zadržavaju sva prava na Sadržaj trećih strana i one su odgovorne štititi svoja prava na prikladan način.

  • Shvaćate i prihvaćate da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nadgledanje neprikladnog Sadržaja ili ponašanja na Web stranici. Ako se u bilo koje doba, po našem nahođenju, odlučimo nadgledati Sadržaj, ne preuzimamo odgovornost za Sadržaj i nemamo obvezu za izmjenu ili uklanjanje takvog sadržaja ( uključujući i Sadržaj trećih strana ).Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za druge koji postavljaju takav Sadržaj ( uključujući Sadržaj trećih strana ).

  • Sav Sadržaj na ovoj Web stranici vam je pružen „TAKAV-KAKAV-JE“ , samo za vaše informiranje i osobnu uporabu. Sadržaj nećete koristiti, umnožavati, reproducirati, distribuirati, prenositi, emitirati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorištavati za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika ili davatelja licence tog Sadržaja.

  • Prihvaćate da možemo po vlastitom nahođenju odbiti objaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojem Sadržaju iz bilo kojeg razloga, ili i bez ikakvog razloga, sa ili bez prethodne obavijesti.

 • 5. Ponašanje korisnika

  • Izjavljujete i jamčite da su sve informacije koje ste nam ustupili točne i aktualne, i da imate sva potrebna prava i ovlasti da pristanete na ove Uvjete i obavljate radnje koje se od Vas traže prema ovim Uvjetima.

  • PRISTAJETE DA NEĆETE KORISTITI WEB STRANICU ZA STVARANJE, PRIKUPLJANJE ILI OMOGUĆAVANJE PRISTUPA NA DRUGI NAČIN NEZAKONITIM ILI NEOVLAŠTENIM KOPIJAMA MATERIJALA ZAŠTIĆENOG AUTORSKIM PRAVOM.

  • Kao uvjet vašeg korištenja Web stranicom:

   • (a) Pristajete ne koristiti Web stranicu u nezakonite svrhe ili na bilo koji način zabranjen ovim Uvjetima;

   • (b) Pristajete da ćete se pridržavati svih područnih, državnih, nacionalnih ili međunarodnih zakona i propisa;

   • (c) Pristajete da nećete koristiti Web stranicu na bilo koji način koji nas izlaže kaznenoj, građanskoj ili drugoj odgovornosti;

   • (d) Pristajete da ste Vi isključivo odgovorni za sve radnje i propuste koji nastanu kao rezultat Vašeg korištenja Web stranicom;

   • (e) Pristajete čuvati sigurnost vaše lozinke i da ste u potpunosti odgovorni za svako korištenje Vašeg računa;

   • (f) Pristajete da nećete koristiti ili pokušati koristiti tuđi račun na Web stranici bez ovlaštenja;

   • (g) Pristajete da nećete koristiti automatizirana sredstva, uključujući botove, pretraživače, alate za rudarenje podataka, u svrhu preuzimanja, nadgledanje ili korištenja podataka ili Sadržaja sa Web stranice;

   • (h) Pristajete da nećete koristiti Web stranicu za skupljanje korisničkih imena i/ili e-mail adresa za slanje nepoželjnih poruka bilo koje vrste;

   • (i) Pristajete da nećete poduzeti radnje koje predstavljaju ili bi mogle predstavljati, po našoj slobodnoj ocjeni, nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje za našu tehnološku infrastrukturu, ili na drugi način postaviti pretjerano opterećenje na nj;

   • (j) Pristajete da nećete „uhoditi“ ili na drugi način uznemiravati bilo koga na ovoj Web stranici;

   • (k) Pristajete da nećete krivotvoriti zaglavlja ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako biste prikrili izvor informacija koje prenosite;

   • (l) Pristajete da nećete onemogućavati, zaobilaziti ili na drugi način zadirati u sigurnosne značajke Web stranice, ili značajke koje sprečavaju ili ograničavaju korištenje ili umnožavanje sadržaja ili značajke koje ograničavaju korištenje Web stranicom i sadržajem na njoj;

   • (m) Pristajete da nećete postavljati, stavljati poveznice ili na drugi način omogućavati na Web stranici bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse, ili računalni kod, datoteku ili program, dizajniranu za ometanje, uništenje, ograničenje ili nadgledanje računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme;

   • (n) Pristajete da trećim stranama nećete davati u licencu, podlicencu, prodavati, preprodavati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati ili na drugi način komercijalno iskorištavati ili činiti dostupnom Web stranicu ili njen sadržaj;

   • (o) Pristajete da nećete „uokviravati“ ili „zrcaliti“ Web stranicu;

   • (p) Pristajete da nećete vršiti obrnuti inžinjering bilo kojeg dijela Web stranice.

  • Zadržavamo pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv bilo kojeg korisnika za bilo kakvu neovlaštenu uporabu Web stranice, uključujući građansku ili kaznenu naknadu po naredbi suda i ukidanje korisnikovog pristupa Web stranici. Svako korištenje Web stranice i naših računalnih sustava koje nije ovlašteno u ovim Uvjetima je kršenje Uvjeta i određenih međunarodnih, stranih i domaćih zakona.

 • 6. Izjava o privatnosti

  • Zadržavamo zasebnu Izjavu o privatnosti i vaš pristanak na ove Uvjete također znači i pristanak na Izjavu o privatnosti. Zadržavamo pravo na izmjenu Izjave o privatnosti u svako dobra, objavljivanjem izmjena na Web stranici. Datum zadnjih izmjena biti će naznačen na vrhu stranice Izjave o privatnosti. Nikakva druga obavijest o izmjenama vam neće biti podnesena. Vaše daljnje korištenje Web stranicom nakon takvih izmjena predstavljati će vaše prihvaćanje takvih izmjena, bez obzira jeste li ih uistinu pročitali.

 • 7. Digital Millenium Copyright Act

  • Poštujemo tuđa prava intelektualnog vlasništva. Zabranjeno je narušavati autorsko pravo, zaštitni znak ili informacijska vlasnička prava bilo koje stranke. Prema vlastitom nahođenju ukloniti ćemo sav Sadržaj za koji osnovano sumnjamo da krši neka od prava intelektualnog vlasništva drugih i možemo obustaviti vaše korištenje Web stranice ako postavite takav Sadržaj.

  • POLITIKA ZA VIŠESTRUKE PREKRŠITELJE. ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE WEB STRANICOM UKINUTI ĆE SE KORISNIKU O ČIJEM SADRŽAJU ZAPRIMIMO TRI UČINKOVITE PRITUŽBE, PODNESENE U DOBROJ VJERI UNUTAR PERIODA OD 6 UZASTOPNIH MJESECI.

  • Sukladno Naslovu 17, Odjeljku 512(c)(2) Zakonika SAD-a, označili smo agenta za primanje prijava o povredama autorskih prava. Ako smatrate da je vaše autorsko pravo na neki od sadržaja povrijeđeno, Prijave šaljite putem našeg KONTAKT OBRASCA.

  • Neće se postupati niti odgovarati na nevažne ili pravno neučinkovite prijave. Sukladno Naslovu 17, odjeljku 512(c)(3) I 512(d)(3) Zakonika SAD-a, valjana prijava povrede autorskih prava mora biti u pisanom obliku podnesena našem agentu sa sljedećim bitnim sadržajem:

   • (a) Oznaku djela zaštićenog autorskim pravom koje se smatra povrijeđenim. Opišite djelo i ako je moguće uključite primjerak ili lokaciju ( npr. URL adresu ) ovlaštene verzije djela.

   • (b) Oznaku poveznice ili reference na sadržaj ili aktivnost za koju smatrate da povređuje autorsko pravo. Molimo podnesite izravan URL na material ili aktivnost za koju smatrate da je povređujuća.

   • (c) Informacija koja će nam omogućiti da vas kontaktiramo, uključujući vašu adresu, telefonski broj i ako je moguće vašu e-mail adresu.

   • (d) Izjava da u dobroj vjeri smatrate da sporno korištenje materijala nije odobreno od Vas, vašeg zastupnika ili po zakonu.

   • (e) Izjava da su informacije navedene u prijavi točne i da ste, pod prijetnjom počinjenja kaznenog djela krivokletsva Vi vlasnik ili ovlašteni da zastupate vlasnika djela koje je navodno povrijeđeno.

   • (f) Fizički ili elektronski potpis vlasnika autorskog prava ili ovlaštenog zastupnika.

 • 8. Izmjena ovih uvjeta

  • Zadržavamo pravo na izmjenu ovih Uvjeta u svako doba, objavom izmjenjenih Uvjeta na Web stranici. Datum zadnje izmjene biti će označen na vrhu Uvjeta. Nikakve druga obavijest o izmjenama vam neće biti podnesena. PRISTAJETE DA ĆE VAŠE DALJNJE KORIŠTENJE WEB STRANICOM NAKON TAKVIH IZMJENA ZNAČITI VAŠE PRIHVAĆANJE IZMJENA, BEZ OBZIRA NA TO DA LI STE IH DOISTA PROČITALI.

 • 9. Naknada štete i odricanje od zahtjeva

  • Ovime pristajete da ćete nam naknaditi svu štetu i štiti nas od svih zahtjeva trećih strana koji proistječu iz vašeg korištenja Web stranicom ili kršenja ovih Uvjeta, uključujući troškove i odvjetničke naknade.

  • U slučaju spora sa jednim ili više korisnika ili trećih strana, ovime se odričete od zahtjeva, potraživanja i naknada za štetu ( konkretnu ili posljedičnu), svake vrste i pravne naravi, poznate i nepoznate, slućene ili neslućene, objavljene ili neobjavljene i koje proistječu ili su na bilo koji način sa takvim sporovima i/ili Web stranicom. Odricanje vrijedi prema nama, našim službenicima, zaposlenicima, agentima i pravnim sljednicima.

 • 10. Izjava o odricanju odgovornosti za jamstva i ograničenjima odgovornosti

  • MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ ODJELJAK JER OGRANIČUJEMO NAŠU ODGOVORNOST U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ POD PRIMJENJIVIM PRAVOM.

  • Web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih osoba koje su u potpunosti nezavisne od nas. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, izjave o privatnosti ili praksu, ne izjavljujemo i ne jamčimo za točnost, cjelovitost i autentičnost podataka sadržanih na web stranicama trećih strana. Prihvaćate našu neodgovornost za bilo koje i sve obveze koje proizlaze iz korištenja bilo koje od web stranica trećih strana.

  • Web stranica je postavljena „TAKVA-KAKVA-JE“ i bez ikakvog jamstva ili uvjetovanja, izričitog, impliciranog ili zakonskog. Izričito se odričemo, u najvećoj mogućoj mjeri, bilo kojeg impliciranog jamstva o utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, nepovredivosti prava, točnosti informacija, integracije, interoperabilnosti ili mirnog uživanja. Odričemo se jamstva za viruse ili druge štetne komponente u vezi s Web stranicom. Neke pravni sustavi ne dopuštaju odricanje od impliciranih jamstava. U tim pravnim sustavima, neka od navedenih odricanja možda se neće odnositi na Vas u mjeri u kojoj se odnose na implicirana jamstva.

  • NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI UTUŽENU ŠTETU ( ČAK I AKO SMO BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA ) KOJE SU NASTALE U BILO KAKVOJ VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM WEB STRANICE. TAKVE ŠTETE MOGU PROISTJECATI IZ (i) VAŠE UPOTREBE, ZLOUPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE WEB STRANICE, (ii) VAŠEG POUZDANJA U BILO KOJI SADRŽAJ NA WEB STRANICI, (iii) PREKIDA, SUSPENZIJE, IZMJENE, PROMJENE ILI POTPUNU OBUSTAVE WEB STRANICE ILI (iv) NAŠEG UKIDANJA USLUGE. OVA OGRANIČENJA TAKOĐER VRIJEDE ZA ŠTETE NASTALE OD DRUGIH USLUGA ILI PROIZVODA PRIMLJENIH ILI OGLAŠAVANIH U VEZI S WEB STRANICOM. U NEKIM PRAVNIM SUSTAVIMA NISU DOZVOLJENA OVAKVA OGRANIČENJA ODGVORNOSTI. U TAKVIM SUSTAVIMA, NEKA OD GORE NAVEDENIH OGRANIČENJA MOŽDA SE NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

  • NE JAMČIMO (i) DA ĆE WEB STRANICA ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE ILI OČEKIVANJA, (ii) DA ĆE WEB STRANICA BITI NEPREKINUTA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA, (iii) DA ĆE REZULTATI DOBIVENI VAŠIM KORIŠTENJEM WEB STRANICE BITI POUZDANI I TOČNI, (iv) DA ĆE KVALITETA PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA, SADRŽAJA ILI DRUGIH MATERIJALA DOBIVENIH PUTEM OVE WEB STRANICE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE ILI OČEKIVANJA ILI (v) DA ĆE POGREŠKE U SADRŽAJU BITI ISPRAVLJENE

  • SVAKI SADRŽAJ DOBIVEN KORIŠTENJEM OVE WEB STRANICE KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST I RIZIK. VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA SVU ŠTETU NASTALU NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI DRUGOM UREĐAJU, ILI ZA GUBITAK PODATAKA KOJI NASTANE KAO POSLJEDICA TAKVOG SADRŽAJA.

  • VAŠE ISKLJUČIVO PRAVO I PRAVNI LIJEK U SLUČAJU NEZADOVOLJSTVA SA WEB STRANICOM I U SLUCAJU SVAKE DRUGE PRITUŽBE JE PRESTANAK VAŠEG KORIŠTENJA WEB STRANICE. NI U KOJEM SLUČAJU NAŠA NAJVIŠA ODGOVORNOST KOJA PROISTJEČE IZ ILI JE U VEZI SA VAŠIM KORIŠTENJEM WEB STRANICE NEĆE PRELAZITI IZNOS KOJI STE NAM PLATILI ILI KOJI MI VAMA DUGUJEMO, U SKLADU SA OVIM UVJETIMA.

 • 11. Izbor prava i pravna nadležnost

  • U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ovi Uvjeti, kao i bilo koji zahtjev, tužba ili spor koji može nastati između Vas i nas, uređeni su zakonima Anguille, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. ZA BILO KOJI ZAHTJEV PODNESEN OD JEDNE OD STRANA, PODVRGAVATE SE I DAJETE SVOJ PRISTANAK NA OSOBNU I ISKLJUČIVU NADLEŽNOST U, I PRED SUDOVIMA ANGUILLE.

 • 12. Opći Uvjeti Poslovanja

  • (a) Ovi Uvjeti, mijenjani s vremena na vrijeme, čine cjelokupan ugovor između Vas i nas i dokidaju sve prethodne ugovore između Vas i nas te nemogu biti mijenani bez našeg pisanog pristanka.

  • (b) Naše neprovođenje bilo kojih odredbi ovih Uvjeta neće se tumačiti kao odricanje od neke odredbe ili prava.

  • (c) Ako neki dijelovi ovih Uvjeta budu utvrđeni kao nevažeći ili neprovedivi u skladu s primjenjivim pravom, onda će nevažeća ili neprovediva odredba biti zamijenjena važećom, provedivom odredbom koja u najvećoj mjeri odgovara namjeri prvotne odredbe i ostatak ugovora će ostati na snazi.

  • (d) Ništa ovdje navedeno nije namijenjeno, niti će se smatrati da daje prava ili pravo na pravne lijekove bilo kojoj trećoj strani.

  • (e) Ovi Uvjeti se nemogu dodijeliti, prenijeti ili dati u podlicenciju bez našeg pisanog pristanka, ali se može dodijeliti i prenijeti nama bez ograničenja.

  • (f) Suglasni ste da vam možemo slati obavijesti putem e-maila, pošte ili objavama na Web stranici.

  • (g) Naslovi odjeljaka u ovim Uvjetima su samo za praktične razloge i nemaju nikakav pravnu ili obvezujuću snagu.

  • (h) Pojam „uključuje“ koji se koristi u ovim Uvjetima je ilustrativan a ne ograničavajući.

ići gore
porn tube film ~ free porn tube ~ free celebrity porn ~ xxx free porn ~ x porn tube ~ free vidio porn ~ porn porn sex porn ~ free porn movie video ~ xxx movie porn ~ tube porn video ~